Referenssit

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:
”Olemme todella tyytyväisiä palveluusi. Tehokkuuteesi ja täsmällisyyteesi tekivät vaikutuksen. Käännös on juuri tarpeemme mukainen, täsmällinen ja laadukas.”

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:
”Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry on käyttänyt Ordfix Käännöspalveluita vuodesta 2013 alkaen. Pääkirjoitustemme käännökset ovat olleet erittäin hyviä, vaikka sanasto näin suomenkielen näkö­kulmasta katsot­tuna on hyvin vaih­televaa ter­vey­den­huol­lon sanas­tosta ammatti­yhdis­tys­sanas­toon. Lotta on erit­täin ammatti­taitoisesti löytänyt asian ytimen teks­eistä ja kään­nöksissä asian sisältö on aina pysynyt oikeana – erin­omaista työtä siis! Lisäksi yhteyden­pito on sujunut vaivattomasti ja nopeasti ja Lotan kautta saamme myös ostettua englannin­kielisen käännöksen pää­kirjoituksillemme. Tämä helpottaa meidän työ­tämme suun­nattomasti, kun saamme kaikki kään­nökset yhden ihmisen kautta. Suomen Suu­hygienist­liitto SSHL ry on erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme ja voimme suositella Ordfix Käännös­palveluita myös muille.”

Asianajotoimisto Salama:
"Ammattitaitoista työtä ja nopeaa palvelua!"

Asianajotoimisto Aurejärvi Oy:
"Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Ordfixin käännösten laatuun ja toimitusnopeuteen. Työssämme käännöspalveluiden tarvetta on joskus vaikeaa ennakoida, ja Ordfix on pystynyt vastaamaan yllättäviin tarpeisiimme tiukassakin aikataulussa."

Farenta 3 Oy:
”Farenta 3 Oy on hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Lotta Holmströmin kanssa. Lääketieteelliset kään­nökset, joita Lotta on tehnyt, ovat vaativia. Voimme kaikissa tilanteissa luottaa siihen, että Lotta toteuttaa lääketieteelliset käännökset ammatti­tai­toises­ti ja huolellisesti.”

Käännöstoimisto Elina Eskola Oy:
”Olemme tehneet Ordfixin kanssa yhteistyötä useissa eri käännösprojekteissa, ja olemme aina saaneet loi­stavaa palvelua sekä laadukkaita käännöksiä. Yhteydenpito sujuu hyvin, eikä asiakkaan tarvitse stressata turhaan. Lotta Holmström on ammatti­taitoinen, luotettava ja huolellinen – suo­sit­telemme ehdottomasti!”

 

Yhteystiedot

Lotta Holmström
+358 40 735 4903
lottapiilotatämä"@piilotatämä"ordfixpiilotatämä".fi
Facebook